Bostorp Bravad RW 73 (foto © Jenny Staaf)Bostorp Bravad RW 73

SPAR 35-83-1912.
Welshhingst född 5 juli 1983 hos Gilbert Olsson, Färjestaden. Död 1 oktober 2009.
Skimmel, 4 vtff. 133 cm hög.
Avelsvärderad Elit. Mångfaldigt guldbelönad med upp till 43 poäng. 2 ggr BIS-belönad. 

Lånad för avel, kom 10 maj 2001 och därefter inköpt augusti 2003. Vilken lycka att fått äga denna underbara hingst....

Exteriört utlåtande om...
Typ: Utmärkt rastyp, hingstkaraktär
Huvud/hals/bål: Vackert huvud, lång hals med god resning, bra bogparti, utmärkt kors.
Ben: Välbenad från sidan, rättställd, lite tät framifrån.
Skritt: Vägvinnande skritt, avspänd.
Trav: Taktmässig trav med bra påskjut.

Wärnanäs Peng RW 64 Elit Coed Coch Barwn RW 2 Elit Criban Victor WSB 1775 (B) Criban Winston 1705 (A)
9138 Criban Whalebone (B)
9270 Berwyn Beauty WSB (B) Tan-y-Bwlch Berwyn 1383 (B)
9269 Dinarth Wonderlight (B)
Revel Pence RW 306 A Moorfields Tabasco WSB 8146 (B) Solway Master Bronze 3197(B)
Weston Teresa No 10198-FS 2 (B)
14612 Twyford Penny WSB (A) Clan Dirk 2966 (A)
Clan Prue No 1714-FS 2 (A)
Bostorp Bettina RW 620 Elit Anglian Gerald RW 37 Monkham Teasel WSB 4699 (B) Brockwell Berwyn 3577 (B)
Monkham Sunset No 7441-FS 2 (B)
21608 Ernford Geraldine WSB (B) Georgian Gerald 4572 (B)
16540 Brynore Moonbeam (B)
Wärnanäs Beata RW 260 Snowdon Blighter RWM 1 Elit Bowdler Blighter 2236 (A)
9812 Snowdon Graceful II (A)
Wärnanäs Biafra RW 125 Solway Master Bronze 3197(B)
Ceulan Briallen RW 42 A

Föl hos oss:
2002 sto, skimmel (fx) u. Moflos Victoria RWD 70 - Moflos Vittra 37-02-7577 (död) 
2002 sto, skimmel (fx) u. Moflos Zamira RW 1183 - Moflos Zunny 35-1294 35-02-7579 
2002 sto, skimmel (mfx) u. Moflos Fantasi RW 1134 - Moflos Flinga 35-1292 35-02-7581 
2002 hingst (valack), skimmel (mfx) u. Finette RW 849 - Moflos Freeze 35-02-6414
2003 hingst (valack), skimmel (mfx) u. Simberg Scilla RW 1103 - Moflos Sciller 35-03-6540 
2003 hingst (valack), skimmel (fx) u. Moflos Zamira RW 1183 - Moflos Zauron 35-03-6542 
2003 sto, skimmel (gbr) u. Finette RW 849 - Moflos Fili 35-1308 35-03-7845 
2003 sto, mörkfux u. Moflos Fantasi RW 1134 - (död)
2003 hingst, fux, sth u. Moflos Facette RW 1250  - Fjant 35-03-6544 
2004 sto, skimmel (fx) u. Moflos Zamira RW 1183 - Moflos Zingoalla 35-1333 35-04-8087 (död)
2004 sto, skimmel (gbr) u. Finette RW 849 - Moflos Festis 35-1331 35-04-8083 
2004 hingst (valack), skimmel (mfx) u. Moflos Fantasi RW 1134 - Moflos Festival 35-04-6828 
2004 sto, skimmel (mfx) u. Moflos Favjola RW 1069 - Moflos Finemang 35-1332 35-04-8085
2004 hingst (valack), brunskimmel u. Love Maid RP 1157 - Birk 93-04-1008
2004 hingst, fux u. Moflos Facette RW 1250 - Moflos Fruxo (död)
2005 hingst (valack), skimmel (fx) u. Moflos Fantasi RW 1134 - Moflos Frederico 35-0150 35-05-7084
2005 hingst (valack), skimmel (mfx) u.  Moflos Facette RW 1250 - Moflos Foxy 35-05-7086
2006 sto, skimmel (mfx) u. Moflos Fantasi RW 1134 - Moflos Flower 35-06-8881
2006 sto, skimmel (fx) u. Moflos Facette RW 1250 - Moflos Finesse KWB 1379 35-06-8883
2006 sto, skimmel (isab) u. Finette RW 849 - Moflos Fiftyfive 35-06-8879
2007 sto, skimmel (br) u. Moflos Fantasi RW 1134 - Moflos Fixa 35-07-0175
2008 sto, skimmel (fx) u. Moflos Zerena RW 1070 - Moflos Zibel 35-08-0471
2008 sto, rödskimmel u. Moflos Zamira RW 1183 - Moflos Zonja 35-08-0473
2010 sto, skimmel (mfx) u. Moflos Zamira RW 1183 - Moflos Zara

Bravads meriter hos oss:
2001 VHAF Lycksele 99888=42 poäng, guld, BIR, BIS (Liselotte Erixson)
2002 SWF Näsåker 98889=42 poäng, guld, BIR, BIS (Anna Jutestrand-Tollbom)
2003 SWF Näsåker 99988=43 poäng, guld, Res BIR (Gunn Johansson)

 

www.moflostuteri.com
© Jenny Staaf